Libín

Libín je obec leží 7 km jihozápadně od Třeboně a šestnáct kilometrů východně od Českých Budějovic.
Obec Libín – historie
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1366, kdy bratři Petr, Jošt a Jan z Rožmberka koupili od Jana z Landštejna polovici města Třeboně a další majetek včetně Libína (Lubyen).
Sotva začali cílevědomě hospodařit, přišly r. 1420 – 1435 útoky Žižkových vojsk, po kterých byly vesnice vypáleny do základů. Totéž se stalo v létech 1618 – 1620 po řádění císařských vojsk jako pomstu za účast tehdejšího majitele třeboňského panství Petra Švamberka na povstání proti Habsburkům.
Roku 1660 se Třeboň stala majetkem významného rodu Schwarzemberků a tak tomu bylo až do r. 1945.
V období feudalismu Libín býval v rukou světských držitelů třeboňského panství (Od roku 1660 do roku 1945 byla Třeboň majetkem významného rodu Schwarzemberků.) s vyjímkou let 1440 až 1567 a 1631 až 1785, kdy náležel klášteru v Třeboni. Po zrušení poddanství je Libín od roku 1850 podnes samostatnou obcí.
Obec Libín dnes
Libín je založen kolem polygonální návsi s dominantním kostelem. Kolem návsi rozmístěny uzavřené statky a usedlosti ve tvaru okrouhlice. Kolem jádra druhé pořadí statků a usedlostí. Na jihu jsou situovány zemědělské provozovny.
K pamětihodnostem obce patří kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova na návsi, a u místní části Spolí historický Spolský mlýn s kapličkou
Za hranicí obce Spolí začíná Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, která je významným rekreačním územím. Nachází se zde 124 ha velký Spolský rybník, kolem kterého je rekreační chatová kolonie.
Obcí procházejí cyklotrasy 1105 a 1196, resp. 1096 a značené trasy KČT. Navazuje naučná stezka kolem rybníka Svět.
Libín již spadá pod okres České Budějovice. K obci Libín patří vesnice Slavošovice, Spolí a usedlost Odměny.

Libín 26, 373 73 Štěpánovice
Telefon:+420 387 984 829
Web:www.obeclibin.cz

Related Articles

Spolí

Vesnice Spolí leží 7 km jihozápadně od Třeboně. Obcí prochází cyklistická naučná stezka k nedalekému Spolskému rybníku.

Odpovědi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *